Aan de secretarissen van de bij de FSB aangesloten verenigingen,

Woensdag 23 september vindt in Leeuwarden aan het kalverdijkje de algemene vergadering van de Friese Schaakbond plaats. Eerder werd u al de agenda toegezonden en werd u verwezen naar de stukken die op onze site vermeld staan. klik hier voor de stukken | klik hier voor de locatie

In aanvulling daarop bijgaand nog enkele mededelingen.

1. Van huishoudelijke aard.
Het zijn bijzondere tijden waarin we leven en dat vraagt soms om bijzondere mededelingen. Om alle richtlijnen van het RIVM in acht te kunnen nemen verzoekt het FSB-bestuur de aangesloten verenigingen met klem slechts één persoon af te vaardigen naar de algemene vergadering. Als alle verenigingen de vergadering bijwonen dan moeten we -inclusief het bestuur- 30 mensen onderbrengen in de zaal. Dat kan, maar voor meer mensen is absoluut geen plaats. Dus hoe ongastvrij het moge klinken, we kunnen echt maar één afgevaardigde per club toelaten. We vragen dringend uw begrip en medewerking. We willen de mensen die wel komen absoluut niet in de omstandigheid brengen dat ze in een setting moeten vergaderen die niet voldoet aan de richtlijnen. (Ook ereleden, commissieleden en dergelijke vragen wij dringend een keertje over te slaan.)

2. Twee verenigingen hebben aangekondigd dat ze de vergadering een besluit willen voorleggen dat vooralsnog afwijkt van de voorstellen zoals het bestuur die heeft voorgelegd.

Eenmalig geen afdracht aan de FSB
De schaakclub Schaakwoude heeft de suggestie gedaan ‘een kleine eenmalige korting te geven op de bondsafdracht.’ Voor het goede begrip, de afdracht aan de FSB is per lid iets meer dan € 3,50. Het bestuur heeft er voor gekozen de vergadering voor te stellen er mee akkoord te gaan dit jaar geen inleggeld te heffen van de teams die deelnemen aan de FSB-competitie. Daarbij gaat het om tien euro per team. Het bestuur wacht de bespreking en de besluitvorming door de ledenvergadering af.

Mondkapjesplicht in afwijking van KNSB-protocol.
De Schaakclub Emmeloord heeft te kennen gegeven dat het graag een voorstel in stemming wil brengen dat betrekking heeft op het spelen van partijen in het kader van de FSB-competitie. Emmeloord is van mening dat het dragen van mondkapjes verplicht gesteld moet worden. Men vindt dat de maatregelen zoals voorgeschreven in het protocol van de KNSB onvoldoende garanties biedt om de verspreiding van het virus te voorkomen. Het FSB-bestuur voelt er het meeste voor om de KNSB wel te volgen, maar zal de opvatting van de meerderheid van de algemene ledenvergadering volgen.

3. Alternatieve competitieopzet in het coronaseizoen 2020-2021
Sinds het verzenden van de agenda voor de ALV is er meer zicht gekomen op het aantal team's dat te kennen heeft gegeven dit jaar mee te willen doen aan de FSB-competitie. De schatting van de wedstrijdleider is dat in vergelijking met vorig jaar circa vijftig procent van de teams extern wil spelen. Dit heeft hem er toegebracht met een alternatieve opzet te komen. Het bestuur van de FSB 2.0 steunt het voorstel van de wedstrijdleider, maar ook hier geldt dat de algemene ledenvergadering het laatste woord heeft. Het voorstel van de wedstrijdleider treft u hierbij aan.

 

Voorstel FSB-competitie 2020-2021

Uit de voorlopige teamopgaven blijkt nu al dat de FSB-competitie het komend seizoen met een beperkt aantal teams gespeeld zal moeten worden. Veel spelers zijn terughoudend om in volle zalen te spelen, ook al wordt het protocol in acht genomen, en verenigingen beschikken niet altijd over een geschikte speelzaal om teams volgens dat protocol te ontvangen. We moeten daarom noodgedwongen afwijken van de gebruikelijke competitieopzet. Het bestuur komt met het voorstel om voor het komende seizoen een speciale "coronacompetitie" in te voeren. Zo'n competitie moet, gezien de huidige onzekerheid, aan enkele voorwaarden voldoen.
1. de competitie moet bestendig zijn tegen het uitvallen van teams, of beperkingen van hogerhand opgelegd, in de loop van het jaar.
2. de grotere kans op uitvallen van spelers betekent dat de mogelijkheid van invallen moet worden verruimd en de verplichting om minstens 2 keer te spelen moet worden versoepeld.
Het onderstaande voorstel, dat hiermee rekening houdt, zal aan de ALV worden voorgelegd.

Groepen zullen worden samengesteld op grond van de sterkte van de opgegeven spelers, zonder directe relatie met de huidige groepen. Waar mogelijk is er regionale kleuring. Deze groepen zijn onafhankelijk van elkaar. Er is geen promotie of degradatie, er komt alleen een kampioen.
Om te kunnen voldoen aan de twee bovengenoemde punten zal er gespeeld worden om de hoogste "performance" in plaats van het hoogste aantal wedstrijd- en bordpunten. De performance, die op de website in de uitslagenlijst van Winstand achter de spelers staat vermeld als W-We, geeft aan hoeveel een speler of een team meer of minder scoorde dan de verwachting aan de hand van de ratings. Het is het principe achter sommige "ratingprijzen". Een voorbeeld: als je wint van een even sterke speler is de performance 1-0,5 = 0,5 (W, de werkelijke score is 1, We, de verwachte score is 0,5). De verliezende spelers heeft een performance -0.5. Ander voorbeeld: remise maken tegen een speler met 200 ratingpunten meer leidt tot performances van ca. +0,25 en -0,25. De performance wordt ook gebruikt voor de ratingverwerking door de KNSB. Over het algemeen is de ratingverandering als gevolg van een partij = (W-We) x 25.
Waarom is dat een oplossing voor punt 1? Het aantal gespeelde wedstrijden heeft in principe geen invloed op de performance van een team. (Voor de meer wiskundig georiënteerde lezer: dat komt omdat de totale score van een wedstrijd hier niet 4 is maar 0). Teams die niet evenveel gespeeld hebben zijn zo toch vergelijkbaar. Mocht de competitie afgebroken worden dan kan de stand van dat moment gebruikt worden.
Waarom is het een oplossing voor punt 2? Als er een invaller ingezet wordt heeft dat geen invloed, want iedereen heeft dezelfde kans om performancepunten te winnen of te verliezen. Voor iedereen vergt het immers dezelfde "prestatie" om meer te scoren dan zijn rating aangeeft. Als er sportief mee omgegaan wordt hoeft er weinig beperkt te worden qua invallen en speelverplichting.

Aantrekkelijk voordeel van zo'n opzet: ieder team heeft in principe evenveel kans op het kampioenschap. Het team dat het meest "uit zijn slof schiet", d.w.z. de meeste extra punten scoort boven het verwachte aantal, komt bovenaan. Hoe het in jouw klasse in afgelopen seizoen zou zijn gegaan met de rangorde kunt je zelf uitrekenen door in Winstand de W-We's van de spelers van ieder team bij elkaar op te tellen. Soms leidt dat tot verrassende klassementen.
Nadeeltje: het is even afwachten tot de publicatie van de uitslagen om te zien wat het exacte resultaat van de speelavond is geweest. Maar een globale indruk zal er wel direct zijn. En je kunt het zelf uitrekenen of schatten als je, zoals ik, van getalletjes houdt.

Mocht het coronajaar goed bevallen, dan kunnen we er over denken om dit systeem permanent in te voeren. We kunnen natuurlijk ook terug naar de oude opzet.

Namens het bestuur,
Henk van Dijk, competitieleider FSB, september 2020.