Online FK Jeugd en online NJK

Op  6 en 7 maart is er een online FK voor de jeugd. Aanvang op beide dagen 13:00 uur, tempo 10min+2 sec, 4 ronden? Het kan zijn dat het tempo en aantal ronden nog langer worden en ook de speeldata nog wat opschuift nadat wij de onderstaande info over de NJK's toevallig onder ogen kregen via een mail van Eric van Breugel aan Elbrich Ouderkerken waarin zij werd uitgenodigd voor een testtoernooi via Tornelo, een nieuw schaakplatform. Elbrich schreef zich daar voor in maar het lukt haar niet verbinding te maken met de server. Wel kwam de zoom verbinding tot stand, De deelnemers hebben namelijk via zoom verbinding met een scheidsrechter.

De Friese kinderen moeten zich ook kunnen kwalificeren voor de NJK's. En dat zou dan via dit FK mooi kunnen. 

inschrijven  < klik op inschrijven om mee te doen

Deelnemers tot nu toe
Thys Blaeser  Westergoo
Oscar Klaren  MidFryslan
Elbrich Ouderkerken Westergoo
Sybrich Ouderkerken Westergoo
Jesse Bosker Sneek

 

NJK’s
De NJK’s 2021 in de verschillende leeftijdscategorieën zullen net als vorig jaar tot de zomer allemaal online worden georganiseerd. Zowel de kwalificaties (ook regionaal) als de NJK’s zelf. We kunnen helaas nog geen garantie geven dat later in het jaar de NJK’s alsnog fysiek kunnen plaatsvinden. Dat gaan we wel proberen. Het NK E (fysiek) staat op 11-12 september 2021 gepland en het NK ABC (NJSK 2021) voorlopig in twee alternatieve weken: 8-13 augustus 2021 alsmede 3-9 januari 2022. De kans dat er in augustus al fysiek gespeeld mag worden, achten we niet groot op dit moment. Bij uitwijking naar januari 2022 blijven de leeftijdsgrenzen van 2021 gelden. De kwalificaties voor de fysieke edities zijn uitsluitend online. Mocht er in het najaar weer fysiek geschaakt mogen worden, dan gelden die kwalificaties voor de editie van 2022.


De speeldata van de online NJK’s zijn:
1-2 mei NJK ABC Online
8-9 mei NJK E Online
13-14 mei NJK D Online