Een aanzienlijk aantal verenigingen heeft hun clubavonden moeten stilleggen voor - minstens - de komende 3 weken. Een eveneens behoorlijk aantal kan, onder soms wat primitievere omstandigheden, wel doorgaan. Daar kunnen in principe ook de geplande FSB-wedstrijden gespeeld worden.

Wedstrijden overdag leveren minder problemen op, zoals de KNSB-competitie op zaterdag 27 november. Daar moet wel vroeger begonnen worden als de sluitingstijd 18:00 uur is. Ook het FK-rapid, dat gepland was voor zaterdag 11 december a.s., zou overdag worden gespeeld, maar dat heeft toch een wat ander karakter, en leent zich met name niet erg goed voor de regel van vaste zitplaatsen. Het toernooicomité heeft daarom na enige aarzeling besloten om het toch maar uit te stellen tot prettiger speelomstandigheden weer mogelijk zijn.