Cas Roorda werd uiteindelijk gedeeld 7e met 6 uit 9, Evan de Wit 2,5 uit 9. Bij de meisjes Elbrich Ouderkerken 2,5 uit 9

Jongens | MeisjesLocatie | Live | Website | Verslag op schaaksite

Dit is in het hemelvaartweekeinde. Friese deelnemers Cas Roorda en Evan de Wit uit Leeuwarden en Elbrich Ouderkerken uit Bolsward via de kwalificatie in Oostrum