De slotronde in klasse 3 van de FSB wordt dit jaar op 14 maart georganiseerd door Philidor. Iedereen is van harte welkom in Zaal Enzo, Kalverdijkje 77c in Leeuwarden. We streven ernaar de klokken om 19.45 uur in te drukken.
Voor wat betreft uit- en thuis: we houden de officiële wedstrijdkoppelingen op de FSB-site aan. De eerstgenoemde speelt een officiële thuiswedstrijd en heeft dus zwart aan bord 1.
 
Steenwijk 5 - De Donger 3 3 - 1
Steenwijk 6 - Philidor 4     3.5 - 0.5
NEO 2 - Bakkeveen 3        1.5 - 2.5
Mid-Fryslân 4 - Westergo 2  1.5 - 2.5
 
Voor de duidelijkheid: Philidor speelt dus officieel uit en heeft wit aan bord 1.
 
Er staat wat op het spel, want Philidor heeft nog een theoretische kans op de titel, maar moet dan wel 4-0 winnen van de koploper. In geval van een gelijke eindstand schrijft het competitiereglement het volgende voor:
 
Artikel 8
3. Als aan het einde van de competitie twee of meer teams in een groep hetzelfde aantal matchpunten en hetzelfde aantal bordpunten hebben behaald, wordt hun volgorde bepaald door het aantal matchpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en) en als dat ook gelijk is, het aantal bordpunten uit de onderlinge wedstrijden. Als het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijden gelijk is, beslist het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijden met weglaten van het laatste bord. Als dit ook gelijk is, met weglaten van het een-na-laatste bord; en zo verder. Als dit geen beslissing brengt, wordt geloot.
 
Met vriendelijke schaakgroet en tot de 14e,
 
Wiebe Fraanje, teamcaptain Philidor 4. 
Steenwijk 6 13 21.5
Steenwijk 5 11 17
Philidor 4 9 15
Westergoo 2 8 14.5
NEO 2 5 13
Bakkeveen 3 5 11.5
Mid Fryslân 4 3 10.5
De Donger 3 2 9