tagi probleem
Bezig met het probleem van Dolf

Van de secretaris van WES ontving ik het overlijdensbericht van Tagi, behalve van WES was hij ook lid van TAL

tagi dood