fkallekoppen

Verslag van Organisator Jan Denkers

fktabel

Leandro Slagboom wint speciale editie Bouwbedrijf  Postma Schaaktoernooi in Hantum.
Zaterdag 9 maart werd nog één keer het legendarische bouwbedrijf Postma schaaktoernooi gehouden. 
Hoofdsponsor was, als vanouds, Bouwbedrijf Postma, en verder droegen ook een aantal lokale ondernemers bij aan dit toernooi. 
In dorpshuis d’ Ald Skoalle in Hantum streden maar liefst 64 schakers op de evenzovele velden die het schaakbord telt. 

Het toernooi was sterk bezet met in de hoofdgroep vijf oud-kampioenen,  waaronder Fries kampioen Amir Nicolai.Natuurlijk speelden ook veel oud-leden van de vroegere Hantumer schaakclub mee. Een flink deel daarvan is nog actief clubschaker maar ook de thuisschakers deden van zich gelden. Marten Kroondijk, eind jaren zestig kampioen van de Hantumer schaakclub, opende het toernooi met de eerste zet van de partij van Foeco  Hoekstra en Jan Hania, de enige schaker die in hetzelfde jaar (1977) zowel bij  de jeugd als bij  de senioren het toernooi wist te winnen.

De strijd in de speelzaal was sportief in alle groepen, en er werden in de gezellige barruimte vele oude herinneringen gedeeld. Alle deelnemers kregen een toernooiboek aangeboden waarin de rijke historie van schaakclub Hantum ca. is beschreven.Sietse de Boer uit Birdaard had een toernooiprobleem ontworpen waarbij de schaakstukken letters PT van Postma Toernooi vormden op het schaakbord. Het was een uiterst succesvol toernooi, en de organisatie kreeg meerdere keren de vraag om dit in de toekomst weer zo te doen. Mede dankzij de uitstekende verzorging door de vrijwilligers van d’Âld Skoalle kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd schaakevenement in Hantum.

 

Uitslagen Zeskampen RAPID:

Groep A: 1. Leandro Slagboom, 2. Amir Nicolai, 3. Jan Hania
Groep B: 1. Erik van Oosterhout, 2. Siegbert de Jong, 3. Mark Folbert
Groep C: 1. Thijs Blaeser, 2. Louis Jellema, 3. Piet  van der Wal
Groep D: 1. Peter Kramer, 2. Jos Visser, 3. Rense de Boer
Groep E:  1. Bob Kat, 2. Wiebe de Jong, 3. Sjouke Atze Sinia
Groep F:  1. Dirk Nicolai, 2. Herman de Vries, 3. Leo Bosma
Groep G: 1. Dick Everaars,  2. Jitze van der Wal, 3. Wytske Brouwer-Nutma
Groep H: 1. Simon Grijpstra, 2. Frans Fennema, 3. Rinze Wouda
Groep I:   1. Jelte Bakker, 2. Daniël Ferwerda, 3. J. Kloosterman
Groep J:   1. Bert Meinema, 2. Piet Bouma, 3. Joute Meinema
Vierkamp X: 1. Johannes Minnema, 2. Herman Denkers
 

Voor de  prijswinnaars waren er cadeaubonnen en de groepswinnaars  kregen een stukje glaskunstwerk cadeau.

hantum