Deze Grand-Prix telde aanvankelijk 53 deelnemers

Eindstanden: Overzicht | Groep A | B | C | D | E | F | G

Klik hier voor het verslag op de website van de organiserende club Emanuel Lasker


 

Op zaterdag 21 december 2013 organiseert de schaakclub Emanuel Lasker het 13e Lasker Jeugd-Kersttoernooi. Dit toernooi valt ook dit jaar weer onder de Friese Grand Prix cyclus!

Plaats van handeling 
MFC “Ons Huis”, Beuckelaerstraat 2, Sint Annaparochie, tel. 0518-401627.

Deelnemers
Alle jeugdige schakers in de leeftijd t/m 16 jaar worden hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.  Er wordt ingedeeld in groepen van 6 of 8 deelnemers.

Aanvang
Vanaf 12.30 uur is de zaal open. Het toernooi begint om 13.00 uur.

Prijzen
Iedere deelnemer ontvangt een leuke herinnering en voor de winnaars zijn er fraaie prijzen te verdienen. Voor de winnaar van de hoofdgroep is er een wisselprijs.

Speeltempo
Het speeltempo in de hoogste groep is 20 minuten p.p.p.p. In de overige groepen wordt een tempo van 15 minuten p.p.p.p. gehanteerd.

Inleg
5,-- euro per persoon. Liefst contant betalen aan de zaal.
Opgave

Tot uiterlijk vrijdagavond 20 december a.s., 19.00 uur via:
1.het online inschrijfformulier, dat vanaf begin december op de FSB site staat
2.het emailadres van Thys Tuinstra; westtuin@gmail.com
(optie 2 a.u.b. alleen gebruiken als optie 1 niet werkt)